ابوالقاسم افصح المتكلمين

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مشروطه طلب

تولد: قرن 14 ه.ق در املش
شيخ ابوالقاسم ملاباشي (افصح المتكلمين ) از روحانيون معروف گيلاني و از روزنامه نويسان باشهامت و صريح بود. وي در آغاز مشروطيت اولين روزنامه چاپ سربي را در رشت به نام «خيرالكلام » منتشر كرد و با عوامل استبداد به مبارزه پرداخت، اين روزنامه چندين بار توقيف شد و بالاخره در سال 1328 قمري تعطيل شد.
افصح المتكلمين از اولين داستان نويسان كوتاه است.

تحصيلات مقدماتي علوم فقهي در املش

مشاهیر مبارزه با استعمار

Back to top