محمد معين التجار

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سياسي

تولد: 1238 ه.ش در بوشهر
درگذشت: 1312 ه.ش
حاج محمد بوشهري دهدشتي ملقب به معين التجّار از تجار و بازرگانان معروف و قدرتمند دوره قاجار بود كه در عهد ناصرالدين شاه در تحولات اقتصادي و سياسي داخلي نقش به سزايي داشت.


از اقدامات معين التجار در حوزه فرهنگ و معارف يكي همكاري در تأسيس مدرسه سعادت مظفري در سال 1317 هـ .ق / 1278 هـ .ش بود كه قطعه زميني را بدين مهمّ اختصاص داد. او ماهيانه ده تومان و سالي صد و بيست تومان به مدرسه كمك مي‌كرد كه بيشترين كمك مالي در آن زمان به شمار مي‌رفت. از ديگر اقدامات فرهنگي او اهداء ساختماني نوساز نزديك مسجد شيخ سعدون در محله كوتي بوشهر براي تأسيس مدرسه دخترانه در سال 1302 هـ .ش است. نام اين مدرسه اوايل «بنات نسوان» بود كه بعداً به مدرسه دخترانه معيني تغيير نام داده شد و تا امروز (1386) در ساختماني مجاور استانداري بوشهر فعال است. از اقدامات مهم ديگر معين‌التجار در مجلس اول تلاش وي در جهت تأسيس بانك ملي بود كه سرانجام با همكاري ساير نمايندگان در شوال 1324 هـ .ق تأسيس بانك اعلام و فرمان آن در ذيحجه همان سال صادر گرديد. وي به اتفاق محمدحسين امين الضرب سرمايه قابل ملاحظه‌اي جمع‌ آوري نمود ولي تشكيل بانك در آن موقع به سرانجام نرسيد.

با آغاز مشروطيت و افتتاح مجلس شوراي ملي وي نماينده مردم تهران در مجلس اول بود و در مجلس سوم هم به نمايندگي از مردم بوشهر انتخاب گرديد. معين التجار در تحولات بعد از مشروطيت و انتقال قدرت از قاجار به پهلوي همچنان فعال بود.

پدر: محمد رحيم دهدشتي ، تاجر

مشاهیر سیاسی

Back to top