محمد مصدق

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سياسي

تولد: 1261 ه.ش
درگذشت: 1345 ه.ش در احمدآباد
دكتر محمد مصدق پس از بازگشت به ايران ، به مشاغلي چون حكومت فارس ، وزارت دارايي ، حكومت آذربايجان و نمايندگي مجلس رسيد. وي پس از مبارزات فراوان در 29 اسفند 1329 قانون ملي شدن نفت را به تصويب رساند و در سال 1330 به نخست وزيري رسيد.

دكتراي حقوق از نوشاتل سوييس

مشاهیر سیاسی

Back to top