پريسا فرشيدي

  • گروه مشاهير ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1369 ه.ش در تهران
پريسا فرشيدي قهرمان تكواندو در رشته كيوروگي است.

- مدال نقره بازيهاي آسيايي در سال 2010
- مدال برنز قهرماني آسيا در سال 2010

مشاهير ورزش كشور

Back to top