سارا خوش جمال فكري

  • گروه مشاهير ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1367 ه.ش در رودبار
سارا خوش جمال فكري قهرمان تكواندو در رشته كيوروگي است.

- مدال برنز بازيهاي آسيايي در سال 2010

مشاهير ورزش كشور

Back to top