پروانه محمد تقي پور تهراني

  • گروه مشاهير ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1354 ه.ش در تهران
پروانه محمدتقي پور تهراني قهرمان تكواندو در رشته كيوروگي است.

- مدال برنز بازيهاي آسيايي در سال 2002

مشاهير ورزش كشور

Back to top