مهروز ساعي بنه كهل

  • گروه مشاهير ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1363 ه.ش در تهران
مهروز ساعي بنه كهل قهرمان تكواندو در رشته كيوروگي است.

- مدال برنز قهرماني آسيا در سال 2006
- مدال برنز بازيهاي آسيايي در سال 2006

مشاهير ورزش كشور

Back to top