پروين اعتصامي

  • گروه علوم انساني

  • رشته شعر

تولد: 25 اسفند 1285 ه.ش در تبريز
درگذشت: 1320 ه.ش در تهران
رخشنده اعتصامي متخلص به «پروين» از شاعران صاحب نام ايراني است.


بزرگاني هم‏چون علي اكبر دهخدا، ملك الشعراي بهار، استاد نفيسي كه از دوستان پدرش به شمار مي‏آمدند او را در كار شعر و شاعري ارشاد و تشويق مي‏كردند.

پدر: ميرزا يوسف خان اعتصام الملك آشتياني، نويسنده، مدير مجله «بهار »
مادر: اخترالملوك

تحصيل در مدرسه دخترانه آمريكايي در تهران

علوم انساني

آثار:

  • ديوان اشعار
Back to top