محمد صادق حسيني ( اديب الممالك فراهاني )

  • گروه علوم انساني

  • رشته شعر

تولد:14 محرم 1277 ه.ق در گازران (فراهان اراك )
درگذشت: 1297 ه.ش در تهران
محمّد صادق اميري ملقب به اديب الممالك فراهاني در سال‏هاي 1321 و 1322 ق. مهم‏ترين نويسنده روزنامه «ايران سلطاني» بود و در سال 1323 ق. سفري كوتاه به باكو كرد و در آن جا با روزنامه «ارشاد» تركي هم‏كاري داشت و ورقه ضميمه آن را به فارسي انتشار مي‏داد. وي هم‏چنين در نشر و سردبيري روزنامه هاي «ادب تبريز، ادب خراسان سال 1316، ادب تهران، مجلس سال 1324 ق، عراق عجم سال 1325 ق. و آفتاب»همكاري داشت.
وي ابتدا به «پروانه» تخلص مي‏نمود و چون ملقب به «امير الشعرا» گرديد، تخلص خود را اميري نهاد. پس از اين كه از طرف مظفرالدين شاه به لقب «اديب الممالك» ملقب شد، تخلص خويش را به «اديب» تغيير داد. وي در شعرهايش از هر دو تخلص «اميري و اديب» استفاده كرده است.
ديوان وي به سعي و اهتمام وحيد دستگردي در سال 1312 طبع و نشرگرديد. اين ديوان در 760 صفحه شامل زندگاني قصايد و قطعات و مطايبات و تركيب‏بندها و هجويه‏هاي نيش‏داري است كه شاعر به قصد انتقام‏جويي از مخالفان سروده است.

پدر: ميرزا حسين

علوم انساني

آثار:

  • ديوان اشعار
Back to top