آخوند ملا محمد كاشاني

  • گروه علوم انساني

  • رشته فلسفه

تولد: 1213 ه.ش در كاشان
درگذشت: 1294 ه.ش در اصفهان
آخوند ملا محمد كاشاني معروف به آخوند كاشي از مدرّسان و مروّجان فلسفۀ ملاصدرا در قرن سيزدهم در اصفهان است. وي علاوه بر فلسفه در رياضيات و نجوم و هيئت و فقه نيز تبحر داشته است.

- تحصيلات مقدماتي علوم فقهي در كاشان
- تكميل تحصيلات علوم فقهي و فلسفه در اصفهان

آقا محمدرضا قمشه اي، ملا حسن نوري و ملا عبدالجواد خراساني استادان وي بودند.

علوم انساني

Back to top