آقا ميرزا محمد باقر اصطهباناتي

  • گروه علوم انساني

  • رشته فلسفه

تولد: 1216 ه.ش در استهبانات
درگذشت: 1286 ه.ش در شيراز
آقا ميرزا محمد باقر اصطهباناتي از فيلسوفان ايراني است.

- تحصيل در علوم ديني در مدرسه منصوريه شيراز به مدت هشت سال
- تحصيل حكمت و فلسفه در تهران از سال 1246هـ .ش. نزد اساتيدي همچون آقا علي حكيم، محمدرضا حكيم قمشه اي و ميرزا ابوالحسن جلوه
- كسب درجه اجتهاد در تهران

پدر: ملا عبدالمحسن،‌ روحاني

علوم انساني

آثار:

  • احكام الدين
  • رساله جوابيه
  • رساله حدوث عالم
  • رساله شمس التصاريف
  • مجمع المسائل
Back to top