سيد محمد امين شيخ الاسلامي مكري (هيمن )

  • گروه علوم انساني

  • رشته شعر

تولد: 1300 ه.ش ، روستاي لاچين (مهاباد )
درگذشت: 1365 ه.ش در مهاباد
سيد محمد امين شيخ الاسلامي ملقب به «هيمن » شاعر، مترجم و نويسنده كرد ايراني بود. وي بعد از 45 سال زندگي در عراق به ايران بازگشت و در اروميه با تني چند از ياران خود مركزي با عنوان مركز نشر فرهنگ و ادبيات كردي - انتشارات صلاح الدين ايوبي را بنا نهاد.

- فراگيري قرآن و كتب مقدماتي فارسي و عربي نزد پدرش
- تحصيل علوم ديني در خانقاه و مدرسه جد مادريش شيخ يوسف برهان در مهاباد به مدت چهار سال

پدر: سيد حسن

علوم انساني

آثار:

  • باز نويس تحفه مظفريه از رسم الخط لاتيني به كردي
  • پاشه روك ، مجموعه مقالات و اشعار
  • تاريك وروون، ديوان شعر
  • شازده و گدا
  • مقدمه رمان قه لاي دمدم، اثر عرب شاميلوف
  • ناله جودايي، شعر
  • هه واري خالي
Back to top