شيخ حسين چاهكوتاهي

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مبارزه با استعمار انگليس

تولد: 1223 ه.ش در چاهكوتاه - بوشهر
درگذشت: 1298 ه.ش
شيخ حسين چاهكوتاهي ضابط چاهكوتاه و مضافات آن در جنگ بين‌الملل اول و يكي از مبارزان سه‌گانه و سرشناس اين منطقه عليه هجوم انگليسي‌ها به بوشهر در 1333 ه.ق بود. اوائل با انگليسي ها مراوده و تجارت داشت و رابطه اش حسنه بود اما از وقتي كه بوشهر را اشغال كردند بخاطر شدت علاقه به وطن به آنها پشت كرد و در جنگ با انگليسي ها در جبهه متحد رئيس علي دلواري قرار گرفت. علماي بزرگ ساكن نجف اشرف به وي لقب سالار اسلام داده بودند.

مشاهیر مبارزه با استعمار

پدر: شيخ احمد

Back to top