شيخ محمد حسين برازجاني

  • گروه علوم انساني

  • رشته فقه و اصول

تولد: 1249 ه.ش در برازجان
درگذشت: 1319 ه.ش در تهران
شيخ محمدحسين برازجاني معروف به مجتهد برازجاني از فقها و مجتهدين اوايل قرن چهارم هجري است. وي در مبارزات مردم تنگستان، دشتي، دشتستان و بوشهر عليه نيروهاي انگليسي به صف مبارزين پيوست. رئيس علي دلواري در نامه‌اي به تاريخ جمادي الاول 1333 به وي از او كسب حمايت و تكليف نموده است. وي در حمايت از فتواي علماي عراق در بوشهر حكم جهاد با انگليسي‌ها را صادر كرد. شيخ محمد حسين 10 سال آخر عمر را به حكم رضا شاه به حالت تبعيد در تهران گذراند و در سال 1319 ه.ش در همانجا درگذشت.

وي تحصيلات خود را در حوزه نجف اشرف و در مدرسه قوام، انجام داده است. از ميزان تحصيلات و مراحل عاليه علمي او اطلاع دقيق در دست نيست.

پدر: شيخ نجف

علوم انساني

Back to top