فنی و مهندسی


: این گروه شامل رشته های
 • مهندسي عمران
 • مهندسي محيط زيست
 • ...
auction slider

علوم پزشکی


: این گروه شامل رشته های
 • مغز و اعصاب
 • بيوشيمي
 • ...
auction slider

علوم انسانی


: این گروه شامل رشته های
 • حقوق
 • زبان و ادبيات فارسي
 • ...
auction slider

علوم پایه


: این گروه شامل رشته های
 • زيست شناسي
 • جانور شناسي
 • ...
auction slider

هنر


: این گروه شامل رشته های
 • گرافيك
 • هنرهاي ترسيمي
 • ...
auction slider

کشاورزی


: این گروه شامل رشته های
 • دامپروري
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • ...
auction slider

مشاهیر ورزش


: این گروه شامل رشته های
 • كشتي
 • فوتبال
 • ...
auction slider
javascript

اهداف کلی در تدوین و تنظیم بانک فرهیختگان

تقويت مباني فرهنگي از طريق بالا بردن سطح آگاهي مردم ايران از پيشينه علمي ، ادبي و هنري ايران و تقويت حس ميهن پرستي و آرمان خواهي آنها و مقاومت در برابر جلوه هاي گوناگون پنهان و آشكار انقطاع فرهنگي

معرفي فرهيختگان و بيان علل و عوامل موفقيتشان ، كه نتيجه آن القاء توانمندي و پرمايگي و اهميت علم و دانش و فرهنگ و هنر استواري و عظمت تمدن ايراني و ميراث غني آن در جهان است

علاقه مند كردن و وابسته ساختن هرچه بيشتر نسل حاضر و نسلهاي بعد به برخي از جلوه هاي تمدن و فرهنگ كهن ايران و تشويق آنها به پاسداري از اين جلوه ها

تقسیم بندی تخصصی در بانک فرهیختگان

اطلاعات گردآوری شده پيرامون افراد در بانك فرهيختگان ابتدا براساس گرايش های تخصصی آنها به یازده گروه كلـــی

 • علوم انساني
 • هنر
 • علوم پایه
 • علوم پزشکی
 • فنی و مهندسی
 • کشاورزی
 • مشاهیر ورزش
 • مشاهیر سیاسی
 • مشاهیر دفاع مقدس
 • مشاهیر انقلاب اسلامی
 • مشاهیر مبارزه علیه استعمار

تقسيم مي شود .