ابوالقاسم افصح المتكلمین

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مشروطه طلب

تولد: قرن 14 ه.ق در املش
شیخ ابوالقاسم ملاباشی (افصح المتكلمین ) از روحانیون معروف گیلانی و از روزنامه نویسان باشهامت و صریح بود. وی در آغاز مشروطیت اولین روزنامه چاپ سربی را در رشت به نام «خیرالكلام » منتشر كرد و با عوامل استبداد به مبارزه پرداخت، این روزنامه چندین بار توقیف شد و بالاخره در سال 1328 قمری تعطیل شد.
افصح المتكلمین از اولین داستان نویسان كوتاه است.

تحصیلات مقدماتی علوم فقهی در املش

مشاهیر مبارزه با استعمار

Back to top