سيد محمود طالقاني

  • گروه مشاهیر انقلاب اسلامی

  • رشته مشاهير انقلاب اسلامي

تولد: 1284 ه.ش در روستاي گليرد طالقان
درگذشت:19 شهريور 1358 در تهران
آيت الله سيد محمود طالقاني بعد از قيام 15 خرداد 1342، همدوش امام خميني به مبارزه عليه رژيم پهلوي پرداخت و در اين راه مشكلات فراواني را تحمل كرد. او بارها در اين راه به زندان و تبعيد محكوم شد. وي پس از انقلاب نخستين نماز جمعه تهران را اقامه كرد. او در شكل گيري انجمن اسلامي دانشجويان پس از شهريور 1320 نقش اساسي و فعال داشت.

- تحصيلات مقدماتي علوم فقهي نزد پدر
- ادامه تحصيلات علوم فقهي در مدارس رضويه و فيضيه قم و اخذ درجه اجتهاد در سال 1317

پدر: ابوالحسن، روحاني

مشاهیر انقلاب اسلامی

آثار:

  • اسلام و مالكيت
  • به سوي خدا مي‌رويم
  • پرتوي از قرآن
  • ترجمه و توضيح بخشي از نهج البلاغه
  • حاشيه بر تنبيه الامه و تنزيه المله
Back to top