سید محمود طالقانی

  • گروه مشاهیر انقلاب اسلامی

  • رشته مشاهیر انقلاب اسلامی

تولد: 1284 ه.ش در روستای گلیرد طالقان
درگذشت:19 شهریور 1358 در تهران
آیت الله سید محمود طالقانی بعد از قیام 15 خرداد 1342، همدوش امام خمینی به مبارزه علیه رژیم پهلوی پرداخت و در این راه مشكلات فراوانی را تحمل كرد. او بارها در این راه به زندان و تبعید محكوم شد. وی پس از انقلاب نخستین نماز جمعه تهران را اقامه كرد. او در شكل گیری انجمن اسلامی دانشجویان پس از شهریور 1320 نقش اساسی و فعال داشت.

- تحصیلات مقدماتی علوم فقهی نزد پدر
- ادامه تحصیلات علوم فقهی در مدارس رضویه و فیضیه قم و اخذ درجه اجتهاد در سال 1317

پدر: ابوالحسن، روحانی

مشاهیر انقلاب اسلامی

آثار:

  • اسلام و مالكیت
  • به سوی خدا می‌رویم
  • پرتوی از قرآن
  • ترجمه و توضیح بخشی از نهج البلاغه
  • حاشیه بر تنبیه الامه و تنزیه المله
Back to top