ابوالحسن وفایی

  • گروه فنی و مهندسی

  • رشته مهندسی عمران

تولد: 1318 ه.ش
دكتر ابوالحسن وفایی مهندس عمران و عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. وی همچنین عضو هئیت علمی و استاد دانشگاه صنعتی شریف است.

استاد دانشگاه صنعتی شریف ،دانشكده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مشاور هیئت داروان مجله "مهندسی ساختمان و علوم خانه سازی "از سال 1382 تا كنون(بزبان فارسی)
مشاور هیئت داروان مجله"مجله آسیایی مهندس عمران " از سال 1378 تا كنون (بزبان انگلیسی)
مشاور هیئت داروان مجله" مهندسی آموزش" فرهنگستان علوم از سال 1378 تا كنون
داور "ژورنال مهندسی فردوسی دانشگاه مشهد از سال 1376 تا كنون
بنیان گذار و داور "بنا " براساس انجمن ایرانیان مهندسین عمران بزبان فارسی از سال 1375 تا كنون
داور " ژورنال آسیایی مهندسی ساخت" به زبان انگلیسی از سال 1375 تا كنون
بنیانگذار و داور و رئیس " شریف" مجله ای از مقالات تحقیقاتی (به فارسی) از سال 1371 تا كنون
داور و رئیس " ژورنال ایرانی علوم و فناوری "بزبان انگلیسی از سال 1359 تا سال 1369
مشاور داور " ژورنال ایرانی علوم و فناوری "بزبان انگلیسی از سال 1369 تا سال 1379
مشاور داور "ژورنال بین المللی مهندسی " بزبان فارسی و انگلیسی از سال 1369 تا كنون
مشاور داور " ژورنال بین المللی مهندسی"جمهوری اسلامی ایران از سال 1367 تا سال 1371
رئیس ارتباطات علمی بین المللی دانشگاه صنعتی شریف

- لیسانس و فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه لویزیانای آمریكا به ترتیب در سالهای 1343 و 1347
- دكترای راه و ساختمان (تخصصی سازه) را از دانشگاه هیوستون تگزاس درسال1351

- مهندس متخصص ثبت شده ،تگزاس ،آمریكا در سال 1351
- برگزیده سومین همایش چهره‌های ماندگار در رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

فنی و مهندسی

آثار:

  • جدول طراحی برای سازه های فولادی
  • سازه های فولادی
  • ضوابط طراحی سازه های فولادی
  • مجموعه مقالات دومین گردهمایی دانشگاه شیراز و نقش پژوهش دربازسازی در زمینه مهندسی سازه
Back to top