ابوالحسن وفايي

  • گروه فني و مهندسي

  • رشته مهندسي عمران

تولد: 1318 ه.ش
دكتر ابوالحسن وفايي مهندس عمران و عضو وابسته گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران است. وي همچنين عضو هئيت علمي و استاد دانشگاه صنعتي شريف است.

استاد دانشگاه صنعتي شريف ،دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف
مشاور هيئت داروان مجله "مهندسي ساختمان و علوم خانه سازي "از سال 1382 تا كنون(بزبان فارسي)
مشاور هيئت داروان مجله"مجله آسيايي مهندس عمران " از سال 1378 تا كنون (بزبان انگليسي)
مشاور هيئت داروان مجله" مهندسي آموزش" فرهنگستان علوم از سال 1378 تا كنون
داور "ژورنال مهندسي فردوسي دانشگاه مشهد از سال 1376 تا كنون
بنيان گذار و داور "بنا " براساس انجمن ايرانيان مهندسين عمران بزبان فارسي از سال 1375 تا كنون
داور " ژورنال آسيايي مهندسي ساخت" به زبان انگليسي از سال 1375 تا كنون
بنيانگذار و داور و رئيس " شريف" مجله اي از مقالات تحقيقاتي (به فارسي) از سال 1371 تا كنون
داور و رئيس " ژورنال ايراني علوم و فناوري "بزبان انگليسي از سال 1359 تا سال 1369
مشاور داور " ژورنال ايراني علوم و فناوري "بزبان انگليسي از سال 1369 تا سال 1379
مشاور داور "ژورنال بين المللي مهندسي " بزبان فارسي و انگليسي از سال 1369 تا كنون
مشاور داور " ژورنال بين المللي مهندسي"جمهوري اسلامي ايران از سال 1367 تا سال 1371
رئيس ارتباطات علمي بين المللي دانشگاه صنعتي شريف

- ليسانس و فوق ليسانس راه و ساختمان از دانشگاه لويزياناي آمريكا به ترتيب در سالهاي 1343 و 1347
- دكتراي راه و ساختمان (تخصصي سازه) را از دانشگاه هيوستون تگزاس درسال1351

- مهندس متخصص ثبت شده ،تگزاس ،آمريكا در سال 1351
- برگزيده سومين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي شريف

فني و مهندسي

آثار:

  • جدول طراحي براي سازه هاي فولادي
  • سازه هاي فولادي
  • ضوابط طراحي سازه هاي فولادي
  • مجموعه مقالات دومين گردهمايي دانشگاه شيراز و نقش پژوهش دربازسازي در زمينه مهندسي سازه
Back to top