محمد مصدق

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سیاسی

تولد: 1261 ه.ش
درگذشت: 1345 ه.ش در احمدآباد
دكتر محمد مصدق پس از بازگشت به ایران ، به مشاغلی چون حكومت فارس ، وزارت دارایی ، حكومت آذربایجان و نمایندگی مجلس رسید. وی پس از مبارزات فراوان در 29 اسفند 1329 قانون ملی شدن نفت را به تصویب رساند و در سال 1330 به نخست وزیری رسید.

دكترای حقوق از نوشاتل سوییس

مشاهیر سیاسی

Back to top