منصور نيكخواه بهرامي

 • گروه فني و مهندسي

 • رشته مهندسي مكانيك

تولد: 1318 ه.ش در طارم سفلي- زنجان
دكتر منصور نيكخواه بهرامي مهندس مكانيك و عضو هيئت علمي دانشكده فني گروه مهندسي مكانيك دانشگاه تهران با درجه استادي است.

- دكترا مهندسي مكانيك از دانشگاه تگزاس,آمريكا در سال 1348
- فوق ليسانس مهندسي عمران (راه وساختمان) از دانشگاه تگزاس,امريكا در سال 1344
- ليسانس مهندسي عمران (راه وساختمان),تگزاس,امريكا در سال 1342

- برگزيده دوره هفتم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تاليف كتاب "تئوري ارتعاشات و كاربرد آن در مهندسي"
- برگزيده ششمين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته مكانيك

- عضو انجمن مهندسين مكانيك امريكا
-عضو كميتة بررسي مقالات مجله علمي

فني و مهندسيآثار:

 • آناليز عدي و روشهاي كامپيوتري
 • برنامه نويسي به زبان BASIC
 • برنامه نويسي فرترن IV
 • برنامه نويسي فرترن VV
 • تئوري ارتعاشات و كاربرد آن در مهندسي(سيستم هاي پيوسته)جلداول
 • تئوري ارتعاشات و كاربرد آن در مهندسي(سيستم هاي پيوسته)جلددوم
 • دستورالعملهاي محاسبات عددي
 • ديناميك برداري
 • محاسبات عددي و روشهاي كامپيوتري
 • مكانيك كلاسيك (تحليلي)
Back to top