منصور نیكخواه بهرامی

 • گروه فنی و مهندسی

 • رشته مهندسی مكانیك

تولد: 1318 ه.ش در طارم سفلی- زنجان
دكتر منصور نیكخواه بهرامی مهندس مكانیك و عضو هیئت علمی دانشكده فنی گروه مهندسی مكانیك دانشگاه تهران با درجه استادی است.

- دكترا مهندسی مكانیك از دانشگاه تگزاس,آمریكا در سال 1348
- فوق لیسانس مهندسی عمران (راه وساختمان) از دانشگاه تگزاس,امریكا در سال 1344
- لیسانس مهندسی عمران (راه وساختمان),تگزاس,امریكا در سال 1342

- برگزیده دوره هفتم كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تالیف كتاب "تئوری ارتعاشات و كاربرد آن در مهندسی"
- برگزیده ششمین همایش چهره‌های ماندگار در رشته مكانیك

- عضو انجمن مهندسین مكانیك امریكا
-عضو كمیتة بررسی مقالات مجله علمی

فنی و مهندسیآثار:

 • آنالیز عدی و روشهای كامپیوتری
 • برنامه نویسی به زبان BASIC
 • برنامه نویسی فرترن IV
 • برنامه نویسی فرترن VV
 • تئوری ارتعاشات و كاربرد آن در مهندسی(سیستم های پیوسته)جلداول
 • تئوری ارتعاشات و كاربرد آن در مهندسی(سیستم های پیوسته)جلددوم
 • دستورالعملهای محاسبات عددی
 • دینامیك برداری
 • محاسبات عددی و روشهای كامپیوتری
 • مكانیك كلاسیك (تحلیلی)
Back to top