محمدقلی نادعلیان

  • گروه كشاورزی

  • رشته دامپزشكی

تولد: 1315 ه.ش در سنگسر
دكتر محمدقلی نادعلیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با رتبه استادی و عضو پیوسته گروه علوم دامپزشكی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است .

- جایزه تحقیقاتی بهترین پژوهش كاربردی علوم پزشكی از شورای تحقیقات علمی دانشگاه تهران برای مقاله پژوهشی «عفونت تجربی در اثر سالمونلا آبورتوس اوویس در بز « در سال 1352
- جایزه بهترین تألیف علمی برای تالیف كتاب «اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخواركنندگان و تك سمی‌ها » در سال 1377
- استاد نمونه دانشگاه تهران در سال 1380
- برگزیده پنجمین همایش چهره‌های ماندگار در رشته دامپزشكی از دانشگاه تهران در سال 1384
- برنده جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترجمه كتاب «معاینه بالینی دام‌های مزرعه» در سال 1386

- دیپلم طبیعی از دبیرستان دارالفنون در سال 1336
- دكترای عمومی از دانشگاه تهران در سال 1341
- دكترای تخصصی دامپزشكی در رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ در سال 1351
- تكمیل تحصیلات در دانشگاه فرانسه در سال 1353

پدر: عباسقلی
مادر: گل نسا پارسا

كشاورزی

ی

آثار:

  • اصول مقایسه دام (نشخواركنندگان و تك سمیها)
  • بیماری گوسفندان نیسام
  • بیماری‌های دستگاه گوارش نشخواركنندگان و تك سمی ها (روده ها و كبد)
  • بیماریهای دستگاه گوارش نشخواركنندگان
  • راهنمای مراقبت از اسب و پونی
  • كتاب اصول معاینه بالینی دامهای مزرعه
Back to top