محمدقلي نادعليان

  • گروه كشاورزي

  • رشته دامپزشكي

تولد: 1315 ه.ش در سنگسر
دكتر محمدقلي نادعليان عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با رتبه استادي و عضو پيوسته گروه علوم دامپزشكي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران است .

- جايزه تحقيقاتي بهترين پژوهش كاربردي علوم پزشكي از شوراي تحقيقات علمي دانشگاه تهران براي مقاله پژوهشي «عفونت تجربي در اثر سالمونلا آبورتوس اوويس در بز « در سال 1352
- جايزه بهترين تأليف علمي براي تاليف كتاب «اصول معاينه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخواركنندگان و تك سمي‌ها » در سال 1377
- استاد نمونه دانشگاه تهران در سال 1380
- برگزيده پنجمين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته دامپزشكي از دانشگاه تهران در سال 1384
- برنده جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي ترجمه كتاب «معاينه باليني دام‌هاي مزرعه» در سال 1386

- ديپلم طبيعي از دبيرستان دارالفنون در سال 1336
- دكتراي عمومي از دانشگاه تهران در سال 1341
- دكتراي تخصصي دامپزشكي در رشته بيماري‌هاي داخلي دام‌هاي بزرگ در سال 1351
- تكميل تحصيلات در دانشگاه فرانسه در سال 1353

پدر: عباسقلي
مادر: گل نسا پارسا

كشاورزي

ي

آثار:

  • اصول مقايسه دام (نشخواركنندگان و تك سميها)
  • بيماري گوسفندان نيسام
  • بيماري‌هاي دستگاه گوارش نشخواركنندگان و تك سمي ها (روده ها و كبد)
  • بيماريهاي دستگاه گوارش نشخواركنندگان
  • راهنماي مراقبت از اسب و پوني
  • كتاب اصول معاينه باليني دامهاي مزرعه
Back to top