بابا مخیر

  • گروه كشاورزی

  • رشته دامپزشكی

تولد: 1320 ه.ش در اردبیل
درگذشت: 1391ه.ش در تهران
دكتر بابا مخیر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود.

- برگزیده دوره چهارم انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تالیف كتاب «بیماریهای ماهیان پرورشی»
- برگزیده چهارمین همایش چهره‌های ماندگار در رشته دامپزشكی از دانشگاه تهران

- دكترای دامپزشكی از دانشگاه تهران در سال 1345
- دكترای اقیانوس شناسی بیولوژیك از دانشگاه پاریس در سال 1351

كشاورزی

آثار:

  • بیماریهای قارچی دامی
  • بیماریهای ماهیان پرورشی
  • جغرافیا و تحولات كاركردی بازار كرمان ( جغرافیای شهری ایران )
  • جغرافیا و ساخت شهركرمان (جغرافیای شهری ایران ),
  • فرهنگ كشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی): شیلات
  • كتاب راهنمای بیماری شناسی و روش های تشخیصی بیماری های میگو های پنه اید
  • ماهیان ایران,
  • ماهیان خلیج فارس
Back to top