بابا مخير

  • گروه كشاورزي

  • رشته دامپزشكي

تولد: 1320 ه.ش در اردبيل
درگذشت: 1391ه.ش در تهران
دكتر بابا مخير عضو هيئت علمي دانشگاه تهران بود.

- برگزيده دوره چهارم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تاليف كتاب «بيماريهاي ماهيان پرورشي»
- برگزيده چهارمين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته دامپزشكي از دانشگاه تهران

- دكتراي دامپزشكي از دانشگاه تهران در سال 1345
- دكتراي اقيانوس شناسي بيولوژيك از دانشگاه پاريس در سال 1351

كشاورزي

آثار:

  • بيماريهاي قارچي دامي
  • بيماريهاي ماهيان پرورشي
  • جغرافيا و تحولات كاركردي بازار كرمان ( جغرافياي شهري ايران )
  • جغرافيا و ساخت شهركرمان (جغرافياي شهري ايران ),
  • فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي (شامل تعريف و معادل فارسي واژه هاي علمي): شيلات
  • كتاب راهنماي بيماري شناسي و روش هاي تشخيصي بيماري هاي ميگو هاي پنه ايد
  • ماهيان ايران,
  • ماهيان خليج فارس
Back to top