مهدي گلشني

 • گروه علوم پايه

 • رشته فيزيك

تولد: 1317 ه.ش در اصفهان
دكتر مهدي گلشني عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف است. وي همچنين رييس گروه علوم پايه و شوراي عالي برنامه ريزي فرهنگستان است.

- برنده دوره سوم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي ترجمه كتاب فيزيك هاليدي
- برنده دوره نهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تاليف كتاب "تحليلي از ديدگاه‌هاي فلسفي فيزيكدانان معاصر"
- استاد ممتاز دانشگاه صنعتي شريف
- استاد نمونه دانشگاه صنعتي شريف
- برنده جايزه درس علم و دين از بنياد تمپلتون آمريكا
- جايزه تمپلتون در تحقيقات ديني از سال 1379 تا سال 1381
- برگزيده دومين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته فيزيك

- دوره متوسطه و دروس حوزوي شامل علوم ادبي و منطق و حكمت، متون فقه و اصول و شرح تجريد خواجه نصير، شرح منظومه ملاهادي سبزواري و بخشي از اشارات ابن سينا
- ليسانس فيزيك از دانشگاه تهران در سال 1339
- دكتراي فيزيك از دانشگاه بركلي آمريكا

پدر: محمد تقي گلشني

علوم پايه


آثار:

 • آيا فيزيك دانان مي توانند فيلسوفان را انكار كنند
 • از علم دنيايي به علم ديني
 • از علم سكولار تا علم ديني
 • اصل آنتروپيك و برهان نظم، شريعه خرد
 • برتري علم در حكومت اسلامي
 • بُعد علمي قران كريم
 • تحليل از ديدگاههاي فلسفي فيزيكدانان معاصر
 • ترجمه 5 جزء اول قرآن به انگليسي
 • ترجمه قرآن مجيد به زبان انگليسي
 • چگونه علم بي نيازت مي كند از دين
 • خلاقيت در نگاه بيروني اسلامي
 • درآمدي بر فيزيك امروز
 • ديويد هاليدي و رابرت رزنيك
 • راههاي درك طبيعت
 • علم آينده احتياج به بدنه وسيعتري دارد
 • علم خداباورانه?، چشم انداز خداباوري در قرن بيست و يكم
 • علم خداپرستي
 • علم مقدس در مقابل علم دينوي
 • علم و دين و معنويت در آستانه قرن بيست و يكم
 • علوم طبيعي در نگاه اسلام
 • عليت در نگاه بيروني اسلامي و درفيزيك مدرن(جديد)
 • فعال و انفعالات ذرات مستقيم كوانتوم
 • فلسفه علم از نگاه قرآن
 • فيزيك هاليدي
 • قرآن و شناخت طبيعت
 • قرآن و علوم طبيعت
 • موقعيت فيزيك در ايران
 • نتايج اسلام و علم
 • نردبان به سمت خدا
 • نردبان به سوي خداوند
 • وسعت و عمق تفكر فيزيكي در قرن بيستم
Back to top