مهدی گلشنی

 • گروه علوم پایه

 • رشته فیزیك

تولد: 1317 ه.ش در اصفهان
دكتر مهدی گلشنی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف است. وی همچنین رییس گروه علوم پایه و شورای عالی برنامه ریزی فرهنگستان است.

- برنده دوره سوم كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترجمه كتاب فیزیك هالیدی
- برنده دوره نهم كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تالیف كتاب "تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیكدانان معاصر"
- استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف
- استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف
- برنده جایزه درس علم و دین از بنیاد تمپلتون آمریكا
- جایزه تمپلتون در تحقیقات دینی از سال 1379 تا سال 1381
- برگزیده دومین همایش چهره‌های ماندگار در رشته فیزیك

- دوره متوسطه و دروس حوزوی شامل علوم ادبی و منطق و حكمت، متون فقه و اصول و شرح تجرید خواجه نصیر، شرح منظومه ملاهادی سبزواری و بخشی از اشارات ابن سینا
- لیسانس فیزیك از دانشگاه تهران در سال 1339
- دكترای فیزیك از دانشگاه بركلی آمریكا

پدر: محمد تقی گلشنی

علوم پایه


آثار:

 • آیا فیزیك دانان می توانند فیلسوفان را انكار كنند
 • از علم دنیایی به علم دینی
 • از علم سكولار تا علم دینی
 • اصل آنتروپیك و برهان نظم، شریعه خرد
 • برتری علم در حكومت اسلامی
 • بُعد علمی قران كریم
 • تحلیل از دیدگاههای فلسفی فیزیكدانان معاصر
 • ترجمه 5 جزء اول قرآن به انگلیسی
 • ترجمه قرآن مجید به زبان انگلیسی
 • چگونه علم بی نیازت می كند از دین
 • خلاقیت در نگاه بیرونی اسلامی
 • درآمدی بر فیزیك امروز
 • دیوید هالیدی و رابرت رزنیك
 • راههای درك طبیعت
 • علم آینده احتیاج به بدنه وسیعتری دارد
 • علم خداباورانه?، چشم انداز خداباوری در قرن بیست و یكم
 • علم خداپرستی
 • علم مقدس در مقابل علم دینوی
 • علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یكم
 • علوم طبیعی در نگاه اسلام
 • علیت در نگاه بیرونی اسلامی و درفیزیك مدرن(جدید)
 • فعال و انفعالات ذرات مستقیم كوانتوم
 • فلسفه علم از نگاه قرآن
 • فیزیك هالیدی
 • قرآن و شناخت طبیعت
 • قرآن و علوم طبیعت
 • موقعیت فیزیك در ایران
 • نتایج اسلام و علم
 • نردبان به سمت خدا
 • نردبان به سوی خداوند
 • وسعت و عمق تفكر فیزیكی در قرن بیستم
Back to top