جعفر توفیقی داریان

  • گروه فنی و مهندسی

  • رشته مهندسی شیمی

تولد: 1334 ه.ش در تهران
دكتر جعفر توفیقی مهندس شیمی و عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. وی همچنین عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران است.


سوابق شغلی جعفر توفیقی داریان به شرح زیر است:
- استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس 1373-1365
- دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس 1381-1373
- استاد گروه مهندسی شیمی دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1381
- وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در سال 1382
- معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1376
- سرپرست معاونت اشتغال وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1381
- نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در شورای عالی اشتغال‌زایی سال 1380
- سرپرست موسسه پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزش عالی از سال 1378
- عضو شورای عالی آموزش و پرورش از سال 1376
- نایب رییس شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی برنامه ریزی از سال 1376
- نایب رییس شورای هدایت استعدادهای درخشان از سال 1377
- رییس هیئت ممیزه مركزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1376
- دبیر هیئت مركزی گزینش استاد از سال 1376
- نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در هیئت عالی نظارت دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری از سال 1377
- عضو شورای مركزی بورس و اعزام وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1376
- عضو شورای عالی مركز اطلاعات و مدارك علمی از سال 1377
- عضو كمیته ملی آموزش عالی كمیسیون ملی یونسكو از سال 1377
- عضو كمیته ها و كمیسیون های نظام برنامه ریزی چهارم توسعه از سال 1382
- عضو هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1381
- نایب رییس شورای تغییر ساختار وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1378-1380
- عضو هیئت امنای دانشگاه‌های تهران ، بین المللی امام خمینی و شهید رجایی از سال 1377
- نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1378
- نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در هیئت امنای دانشگاه امام حسین علیه السلام از سال 1378
- عضو هیئت امنای باشگاه دانش پژوهان جوان از سال 1379
- عضو كمیته ها و كمیسیون نظام برنامه ریزی برنامه سوم توسعه 1379-1377
- عضو كمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ازسال 1376
- مشاور معاون آموزشی وزیر فرهنگ و آموزش عالی 1376-1375
- معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس 1375-1370
- رییس دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس 1370-1367
- معاون آموزشی و پژوهشی دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس 1367- 1365

- استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1375
- استاد نمونه كشوری در سال 1376
- دارنده عنوان طرح برتر در اولین جشنواره نوآوریهای صنعت نفت گاز و پتروشیمی
- دارنده عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال های 1381-1380

- دیپلم ریاضی از دبیرستان خوارزمی در سال 1353
- فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز در سال 1360
- دكترای مهندسی شیمی از دانشگاه پلی تكنیك بخارست - رومانی در سال 1365


فنی و مهندسی


آثار:

  • طراحی رآكتورهای شیمیایی
Back to top