همایون عریضی اصفهانی

  • گروه فنی و مهندسی

  • رشته مهندسی برق

تولد: 1321 ه.ش در اصفهان
دكتر همایون عریضی اصفهانی مهندس برق و همكار مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در گروه علوم مهندسی است. وی همچنین عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران است.

- دكترای مهندسی برق رشته میدان (مهندسی الكترومغناطیس، میكرو ویو، آنتن و انتشار امواج) از دانشگاه سیراكیوس، آمریكا در سال 1352
- فوق لیسانس مهندسی برق از دانشگاه سیراكیوس، آمریكا در سال 1348
- لیسانس BEE از دانشگاه آمریكایی بیروت، لبنان در سال 1346
- دیپلم متوسطه (رشته ریاضی) از دبیرستان ادب در سال 1339

- لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه كشور در سال 1385
- برگزیده كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای كتاب"تحلیل و طراحی انتن" در سال 1378

پدر: حسین عریضی ، دبیر فرهنگ و رئیس دبیرستان ادب اصفهان

فنی و مهندسی

آثار:

  • آشنایی با اسلام
  • الكترومغناطیس
  • تحلیل و طراحی آنتن
  • كاتالوگ دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
  • میدانها و امواج
  • میدانهای الكترومغناطیس متناوب
Back to top