همايون عريضي اصفهاني

  • گروه فني و مهندسي

  • رشته مهندسي برق

تولد: 1321 ه.ش در اصفهان
دكتر همايون عريضي اصفهاني مهندس برق و همكار مدعو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران در گروه علوم مهندسي است. وي همچنين عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه علم و صنعت ايران است.

- دكتراي مهندسي برق رشته ميدان (مهندسي الكترومغناطيس، ميكرو ويو، آنتن و انتشار امواج) از دانشگاه سيراكيوس، آمريكا در سال 1352
- فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه سيراكيوس، آمريكا در سال 1348
- ليسانس BEE از دانشگاه آمريكايي بيروت، لبنان در سال 1346
- ديپلم متوسطه (رشته رياضي) از دبيرستان ادب در سال 1339

- لوح تقدير به عنوان استاد نمونه كشور در سال 1385
- برگزيده كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي كتاب"تحليل و طراحي انتن" در سال 1378

پدر: حسين عريضي ، دبير فرهنگ و رئيس دبيرستان ادب اصفهان

فني و مهندسي

آثار:

  • آشنايي با اسلام
  • الكترومغناطيس
  • تحليل و طراحي آنتن
  • كاتالوگ دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت ايران
  • ميدانها و امواج
  • ميدانهاي الكترومغناطيس متناوب
Back to top