اعظم رحیمی

  • گروه علوم پایه

  • رشته شیمی

تولد: 1327 ه.ش در نطنز
دكتر اعظم رحیمی عضو هیأت علمی مركز تحقیقات پلیمر ایران است.

- بورس تحصیلی وزارت علوم و آموزش عالی برای ادامه تحصیل در خارج از كشور به دلیل كسب رتبه اول دوره كارشناسی دانشگاه تربیت معلم در سال 1351
- لوح تقدیر و جایزه برای مقاله نمونه در سمینار علوم و تكنولوژی پلیمر در سال 1369
- لوح تقدیر و جایزه به مناسبت انتخاب كتاب سال در سال 1373
- لوح تقدیر سمینار بین‌المللی علوم و تكنولوژی پلیمر در سال 1376
- لوح تقدیر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سال1377
- انتخاب طرح پژوهشی “تولید نیمه صنعتی بیس فنول A” به عنوان پروژه ملی و حمایت مالی آن از سوی شورای پژوهشهای علمی كشور در سال 1377
- لوح تقدیر و جایزه به مناسبت برگزیده شدن (علمی) در نخستین جشنواره زنان نام‌آور ایران در سال 1378
- لوح تقدیر و جایزه به مناسبت شناخته شدن طرح ”تهیه پوششها و فیلمهای هیبریدی نانو كامپوزیتی با خواص مكانیكی ویژه روی سطوح فلزی و سرامیكها“در زمره ده طرح برتر نخستین مسابقه بزرگ طرح تجاری محصولات نانو، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1384
- استاد نمونه كشوری در سال 1388
- برنده جایزه دوازدهمین دوره كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترجمه كتاب "شیمی معدنی"

-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 1356 تا 1366
- عضو كمیته شیمی مركز نشر دانشگاهی 1366 تا 1372
-عضو هیئت علمی (استاد) پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران از سال 1372 تاكنون
- عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران
- عضو هیئت تحریریه، ویراستار ومدیر اجرایی مجله علوم و تكنولوژی پلیمر ایران (1390- 1367) وادیتور
Iranian Polymer Journal(2011-1992)
- عضو هیئت مدیره انجمن پلیمر ایران
- عضو گروه واژه‌گزینی تخصصی شیمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

- لیسانس شیمی از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1351
- دكترای شیمی از دانشگاه میشیگان آمریكا در سال 1356

علوم پایه

Back to top