اعظم رحيمي

  • گروه علوم پايه

  • رشته شيمي

تولد: 1327 ه.ش در نطنز
دكتر اعظم رحيمي عضو هيأت علمي مركز تحقيقات پليمر ايران است.

- بورس تحصيلي وزارت علوم و آموزش عالي براي ادامه تحصيل در خارج از كشور به دليل كسب رتبه اول دوره كارشناسي دانشگاه تربيت معلم در سال 1351
- لوح تقدير و جايزه براي مقاله نمونه در سمينار علوم و تكنولوژي پليمر در سال 1369
- لوح تقدير و جايزه به مناسبت انتخاب كتاب سال در سال 1373
- لوح تقدير سمينار بين‌المللي علوم و تكنولوژي پليمر در سال 1376
- لوح تقدير پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در سال1377
- انتخاب طرح پژوهشي “توليد نيمه صنعتي بيس فنول A” به عنوان پروژه ملي و حمايت مالي آن از سوي شوراي پژوهشهاي علمي كشور در سال 1377
- لوح تقدير و جايزه به مناسبت برگزيده شدن (علمي) در نخستين جشنواره زنان نام‌آور ايران در سال 1378
- لوح تقدير و جايزه به مناسبت شناخته شدن طرح ”تهيه پوششها و فيلمهاي هيبريدي نانو كامپوزيتي با خواص مكانيكي ويژه روي سطوح فلزي و سراميكها“در زمره ده طرح برتر نخستين مسابقه بزرگ طرح تجاري محصولات نانو، ستاد ويژه توسعه فناوري نانو در سال 1384
- استاد نمونه كشوري در سال 1388
- برنده جايزه دوازدهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي ترجمه كتاب "شيمي معدني"

-عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي 1356 تا 1366
- عضو كميته شيمي مركز نشر دانشگاهي 1366 تا 1372
-عضو هيئت علمي (استاد) پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران از سال 1372 تاكنون
- عضو انجمن شيمي و مهندسي شيمي ايران
- عضو هيئت تحريريه، ويراستار ومدير اجرايي مجله علوم و تكنولوژي پليمر ايران (1390- 1367) واديتور
Iranian Polymer Journal(2011-1992)
- عضو هيئت مديره انجمن پليمر ايران
- عضو گروه واژه‌گزيني تخصصي شيمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي

- ليسانس شيمي از دانشگاه تربيت معلم تهران در سال 1351
- دكتراي شيمي از دانشگاه ميشيگان آمريكا در سال 1356

علوم پايه

Back to top