محمود گلابچي

 • گروه فني و مهندسي

 • رشته مهندسي راه و ساختمان

تولد: 1336 ه.ش در مشهد
دكتر محمود گلابچي مهندس راه و ساختمان و عضو هيات علمي گروه معماري دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران (1362 تاكنون) است.

• عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان (1375 تاكنون).
• مسئول راه اندازي رشته هاي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت، تكنولوژي معماري و انرژي و معماري در پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران و مسئول رشته هاي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت و تكنولوژي معماري (1379 تاكنون).
• مشاور عالي سازه آستان قدس رضوي و عضو كميسيون مقاوم سازي ابنيه حريم حرم حضرت رضا (ع) (1380 تاكنون).
• رئيس كتابخانه دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران (1382-1377).
• معاونت فني اداره كل امور ساختمان‌ها و تاسيسات دانشگاه تهران (1368-1359).

- برنده جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران براي تاليف كتاب "استاتيك كاربردي براي دانشجويان رشته‌هاي معماري و مهندسي عمران" در سال 1386
- برگزيده هشتمين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه تهران

- دكتراي مهندسي راه و ساختمان
- فوق ليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه تهران در سال 1362
- ليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه تهران در سال 1359

فني و مهندسي

آثار:

 • استاتيك كاربردي براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران
 • درك رفتار سازه‌ها،
 • سازه در معماري،
 • سازه‌هاي مشبك فضايي
 • سيستم‌هاي ساختماني آينده (نگاهي به معماري فردا)
 • فناوري اطلاعات (IT) در مهندسي ساختمان و مديريت پروژه
 • مجموعه مكانيك جامدات جلد اول: استاتيك، جلد دوم: مقاومت مصالح
 • مديريت پروژه (فناوري اطلاعات)
 • معمار+مهندس= ساختار
 • مقاومت مصالح كاربردي براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران
Back to top