محمد حسین جزیره ای

  • گروه كشاورزی

  • رشته جنگل داری

تولد: 1301 ه.ش در بندرانزلی
دكتر محمدحسین همكار مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در گروه علوم كشاورزی است.

- برنده جایزه كتاب سال در دوره نوزدهم انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تالیف كتاب" جنگل كاری در خشك بوم"
- برنده جایزه كتاب سال در دوره بیست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تالیف كتاب "جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ "
- برگزیده پنجمین همایش چهره‌های ماندگار در رشته كشاورزی از دانشگاه تهران

- لیسانس كشاورزی از دانشكده كشاورزی كرج در سال 1323
- فوق لیسانس كشاورزی از دانشكده كشاورزی كرج در سال 1336
- دكترای جنگل از انستیتو آگرونومیك ژامبلو بلژیك در سال 1343

كشاورزی


آثار:

  • تقسیمات جنگلی ایران
  • جنگل كاری
  • جنگل كاری در خشكبوم
  • جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌
  • حمایت جنگل
  • درخت‌ زبان‌ گنجشك‌ و پرورش‌ آن‌
  • رسالاتی درمورد آكاسیاها و درخت شاه بلوط
Back to top