محمد مهدی شیخ جباری

  • گروه علوم پایه

  • رشته فیزیك

دكتر محمد مهدی شیخ جباری استاد فیزیك و عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. وی در حال حاضر رییس پژوهشكده فیزیك پژوهشگاه دانش‌های بنیادی است.

- لوح و نشان علمی كامستك از كمیته علمی سازمان كنفرانس اسلامی در رشته فیزیك
- جایزه مركز بین المللی فیزیك نظری عبدالسلام درسال 2007
- جایزه جوان خوارزمی در سال 81
- كسب عنوان محقق برتر كشور در سال‌های 82 و 84
- جایزه بین‌المللی خوارزمی در سال 85
- استاد نمونه كشور در سال 87
- برگزیده هفتمین همایش چهره‌های ماندگار در رشته فیزیك در سال 1387

- فوق لیسانس فیزیك از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1373
- دكترای فیزیك
- تحقیق و پژوهش در خصوص مباحث جدید در فیزیك نظری در مركز ictp ایتالیا به مدت دو سال و در دانشگاه استنفورد به مدت سه سال

علوم پایه

Back to top