محمد مهدي شيخ جباري

  • گروه علوم پايه

  • رشته فيزيك

دكتر محمد مهدي شيخ جباري استاد فيزيك و عضو وابسته گروه علوم پايه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران است. وي در حال حاضر رييس پژوهشكده فيزيك پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي است.

- لوح و نشان علمي كامستك از كميته علمي سازمان كنفرانس اسلامي در رشته فيزيك
- جايزه مركز بين المللي فيزيك نظري عبدالسلام درسال 2007
- جايزه جوان خوارزمي در سال 81
- كسب عنوان محقق برتر كشور در سال‌هاي 82 و 84
- جايزه بين‌المللي خوارزمي در سال 85
- استاد نمونه كشور در سال 87
- برگزيده هفتمين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته فيزيك در سال 1387

- فوق ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف در سال 1373
- دكتراي فيزيك
- تحقيق و پژوهش در خصوص مباحث جديد در فيزيك نظري در مركز ictp ايتاليا به مدت دو سال و در دانشگاه استنفورد به مدت سه سال

علوم پايه

Back to top