احمد پارسا

  • گروه كشاورزی

  • رشته گیاه شناسی

تولد: 1286 ه.ش در تفرش
درگذشت: 2 خرداد 1376 در كالیفرنیا
پروفسور احمد پارسا بنیان‏گذار و پدر علم «گیاه شناسی نوین ایران» و نخستین استاد گیاه‏شناسی دانشگاه تهران و نخستین ایرانی بود كه كار «تحقیق علمی فلور رستنی‏های ایران» را آغاز كرد. وی «موزه علوم طبیعی ایران» را بنیان نهاد و در فاصله سال‏های 1321 تا 1329 ش. نخستین فلور مستقل ایران را به نام «فلور دولیران» به زبان فرانسه تألیف كرد. در سال 1324 ش. «موزه علوم طبیعی» را با بودجه وزارت فرهنگ آن زمان (كه تامین كننده بودجه دانشگاه تهران هم بود) در قسمتی از ساختمان بزرگ دبستان حكیم نظامی سابق تأسیس كرد و گیاهان گردآوری شده را به منظور تأسیس «هربیه ملی» به آن موزه انتقال داد و به این ترتیب «هرباریوم موزه علوم طبیعی ایران» را بنیان نهاد.

-دكترای گیاه شناسی و علوم طبیعی از فرانسه

كشاورزی


Back to top