احمد پارسا

  • گروه كشاورزي

  • رشته گياه شناسي

تولد: 1286 ه.ش در تفرش
درگذشت: 2 خرداد 1376 در كاليفرنيا
پروفسور احمد پارسا بنيان‏گذار و پدر علم «گياه شناسي نوين ايران» و نخستين استاد گياه‏شناسي دانشگاه تهران و نخستين ايراني بود كه كار «تحقيق علمي فلور رستني‏هاي ايران» را آغاز كرد. وي «موزه علوم طبيعي ايران» را بنيان نهاد و در فاصله سال‏هاي 1321 تا 1329 ش. نخستين فلور مستقل ايران را به نام «فلور دوليران» به زبان فرانسه تأليف كرد. در سال 1324 ش. «موزه علوم طبيعي» را با بودجه وزارت فرهنگ آن زمان (كه تامين كننده بودجه دانشگاه تهران هم بود) در قسمتي از ساختمان بزرگ دبستان حكيم نظامي سابق تأسيس كرد و گياهان گردآوري شده را به منظور تأسيس «هربيه ملي» به آن موزه انتقال داد و به اين ترتيب «هرباريوم موزه علوم طبيعي ايران» را بنيان نهاد.

-دكتراي گياه شناسي و علوم طبيعي از فرانسه

كشاورزي


Back to top