یوسف ثبوتی

  • گروه علوم پایه

  • رشته فیزیك

تولد: 1311 ه.ش در زنجان
دكتر یوسف ثبوتی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و عضو پیوسته و رییس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است.

- جایزه كتاب سال در دوره دوازدهم كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، برای ترجمه كتاب "فیزیك گرما"
- برگزیده همایش طرح سپاس در فرهنگسرای سینا، در سال 86
- استاد نمونه از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1386

- دوره ابتدایی و متوسطه در زنجان
- لیسانس فیزیك در سال 1332
- فوق لیسانس و دكترای فیزیك از دانشگاه تورنتو كانادا در سال 1339
- دكترای فیزیك از دانشگاه شیكاگو آمریكا در سال 1342

علوم پایه

آثار:

  • تحول ستارگان
  • فیزیك گرما
  • مجله استرو فیزیك اروپا
Back to top