خواجه نصیر الدین طوسی

 • گروه علوم پایه

 • رشته نجوم

تولد: 597 ه.ق در طوس
درگذشت: 672 ه.ق در بغداد
خواجه نصیر الدین طوسی منجم و ریاضیدان است. وی به تشویق هلاكوخان به تاسیس رصد خانه ای در مراغه اقدام كرد كه یكی از یادگارهای فلكی و علمی او می باشد.

تحصیلات وی در علم نجوم و ریاضی بوده است

علوم پایه

آثار:

 • آداب البحث
 • آداب المتعلمین
 • آغاز و انجام
 • اثبات الجوهر
 • اثبات بقاء نفس
 • اثبات عقل
 • اثبات واجب الوجود
 • اختیارات نجوم
 • اخلاق ناصری
 • اساس الاقتباس در فن منطق
 • استخراج تقویم
 • الادب ابوخیر للولد الضغیر با اشعار عربی و فارسی از خود خواجه
 • الاعتقادات
 • التذكره فی علم الهئیت بنام تذكره نصریه
 • الجبر والاختیار
 • اوصاف الاشراف در عرفان
 • ایام و لیالی
 • بیست باب در اصطر لاب در علوم غریبه
 • تجرید الاعتقاد
 • تجرید المنطق
 • تجرید الهندسه
 • تحریر اقلیدس
 • تحریر المجسطی در هئیت و نجوم
 • جام گیتی نما
 • جامع الحساب
 • جواهر الفرائض ـاصول علم فرائض و مواریث
 • خلافت نامه
 • رساله در كلیات طب
 • روضه القلوب
 • زیج ایلخانی
 • سینا وتذكره
 • شرح اشارات ابن سینا
 • شرح اصول كافی
 • علم المثلث
 • قواعد العقاید
 • مثلثات كروی
Back to top