داریوش فرهود

  • گروه علوم پزشكی

  • رشته ژنتیك

تولد : 1317 ه.ش در تهران
دكتر داریوش فرهود پزشك متخصص ژنتیك و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران از 15/6/1386 تاكنون است.

بنیانگذار و رئیس اولین كلینیك ژنتیك ایران (1354 تاكنون)
بنیانگذار و مدیر اولین گروه ژنتیك انسانی در ایران؛ كارشناس رسمی رشته ژنتیك انسانی سازمان جهانی بهداشت؛ ژنو (1355 تاكنون)؛ عضو كمیته "اخلاق در ژنتیك پزشكی" سازمان جهانی بهداشت، ژنو (1373 - 1380)؛ عضو كمیته ملی "اخلاق زیستی" كمیسیون ملی یونسكو ـ ایران (1382 تاكنون)؛ كشف و گزارش گونه جدیدی از ترانسفرین انسان "ترانسفرین ایران" (1367)؛ كشف و گزارش یك بیماری جدید ژنتیكی به نام "مولتیپل سینوستوزیس شدید" در یك دودمان بزرگ ایرانی (1378)؛ پژوهش در زمینه ژنتیك پزشكی، ژنتیك اجتماعی و ژنتیك جمعیت

- جایزه علمی جشنواره جهانی خوارزمی در پژوهش در سال 1369
- دو جایزه و لوح افتخار جشنواره ابن‌سینا در پژوهش در سالهای 1378 و 1382
- جایزه و لوح افتخار جشنواره رازی در انتشارات در سال 1387
- جایزه و لوح، برای سردبیری فصلنامه انگلیسی زبان "بهداشت ایران "به عنوان مجله ممتاز بین المللی در سال 1388
- لوح افتخار ریاست محترم جمهوری به مناسبت"تلاش‌های خالصانه و آثار ارزشمند و خلاقانه در طول دوران خدمت" در سال 1389
- لوح افتخار دانشكده بهداشت برای سی‌سال مدیریت و سردبیری مجله بهداشت ایران در سال 1389

- دكترای پزشكی از دانشگاه ارلانگن آلمان در سال 1348
- دكترای ژنتیك پزشكی و انسان‌شناسی از دانشگاه ماینس آلمان در سال 1351
- فوق‌تخصص ژنتیك پزشكی از دانشگاه مونیخ آلمان در سال 1370علوم پزشكی

Back to top