داريوش فرهود

  • گروه علوم پزشكي

  • رشته ژنتيك

تولد : 1317 ه.ش در تهران
دكتر داريوش فرهود پزشك متخصص ژنتيك و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از 15/6/1386 تاكنون است.

بنيانگذار و رئيس اولين كلينيك ژنتيك ايران (1354 تاكنون)
بنيانگذار و مدير اولين گروه ژنتيك انساني در ايران؛ كارشناس رسمي رشته ژنتيك انساني سازمان جهاني بهداشت؛ ژنو (1355 تاكنون)؛ عضو كميته "اخلاق در ژنتيك پزشكي" سازمان جهاني بهداشت، ژنو (1373 - 1380)؛ عضو كميته ملي "اخلاق زيستي" كميسيون ملي يونسكو ـ ايران (1382 تاكنون)؛ كشف و گزارش گونه جديدي از ترانسفرين انسان "ترانسفرين ايران" (1367)؛ كشف و گزارش يك بيماري جديد ژنتيكي به نام "مولتيپل سينوستوزيس شديد" در يك دودمان بزرگ ايراني (1378)؛ پژوهش در زمينه ژنتيك پزشكي، ژنتيك اجتماعي و ژنتيك جمعيت

- جايزه علمي جشنواره جهاني خوارزمي در پژوهش در سال 1369
- دو جايزه و لوح افتخار جشنواره ابن‌سينا در پژوهش در سالهاي 1378 و 1382
- جايزه و لوح افتخار جشنواره رازي در انتشارات در سال 1387
- جايزه و لوح، براي سردبيري فصلنامه انگليسي زبان "بهداشت ايران "به عنوان مجله ممتاز بين المللي در سال 1388
- لوح افتخار رياست محترم جمهوري به مناسبت"تلاش‌هاي خالصانه و آثار ارزشمند و خلاقانه در طول دوران خدمت" در سال 1389
- لوح افتخار دانشكده بهداشت براي سي‌سال مديريت و سردبيري مجله بهداشت ايران در سال 1389

- دكتراي پزشكي از دانشگاه ارلانگن آلمان در سال 1348
- دكتراي ژنتيك پزشكي و انسان‌شناسي از دانشگاه ماينس آلمان در سال 1351
- فوق‌تخصص ژنتيك پزشكي از دانشگاه مونيخ آلمان در سال 1370علوم پزشكي

Back to top