سید محسن فروتن

  • گروه علوم پزشكی

  • رشته داروسازی

تولد: 1346 ه.ش در تهران
دكتر سید محسن فروتن داروساز و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران از 6/7/1389 تاكنون است.

استاد فارماسیوتیكس دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی؛ مدیرگروه فارماسیوتیكس دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی؛ رئیس مركز رشد فناوری‌های دارویی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
عضو بورد تخصصی داروسازی (1387 - 1389)؛ مدیر موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان) (1379 - 1389)؛ رئیس هیئت مدیره صنایع بیوتكنولوژی شفا فارمد (1386 - 1389)؛ تدریس و تحقیق در زمینه داروسازی صنعتی، كنترل كیفی داروها، سیستم‌های دارو رسانی

- پروانه پژوهش در زمینه كنترل كیفی داروها، مؤسسه پژوهشی صنعتی نمونه كشور در سال 1385
- مؤسسه برگزیده چهاردهمین جشنواره رازی در سال 1387
- مؤسسه برگزیده برتر در نخستین جشنواره برترین‌های زیست فناوری در سال 1389

- دكترای پزشكی از دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال 1369
- فارماسیوتیكس از دانشگاه استراتكلاید اسكاتلند در سال 1376

علوم پزشكی

Back to top