سيد محمدرضا كلانتر معتمدي

  • گروه علوم پزشكي

  • رشته قلب و عروق

تولد: 1318 ه.ش در اصفهان
دكتر سيد محمدرضا كلانتر معتمدي پزشك متخصص قلب و عروق و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از 6/7/1389 تاكنون است.

رئيس بخش جراحي عمومي و جراحي عروق بيمارستان شهداي تجريش (1363 تا‌كنون)؛ دبير هيئت ممتحنه رشته تخصصي جراحي عمومي (1365 تاكنون)؛ رئيس انجمن جراحان عروق ايران (1383 تاكنون)؛ دبير هيئت ممتحنه رشته فوق‌تخصصي جراحي عروق (1389 تاكنون)
معاون آموزشي و درمان وزير بهداري؛ رئيس بيمارستان شهداي تجريش؛ معاون درمان و پشتيباني؛ معاون درمان و دارو و معاون پشتيباني وزارت بهداشت؛ عضو هيئت ممتحنه رشته تخصصي جراحي؛ دبير هيئت ممتحنه رشته تخصصي جراحي عمومي؛ عضو شوراي‌عالي پزشكي؛ عضو هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ معاون امور درمان وزارت بهداري؛ معاون امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي؛ سرپرست معاونت امور درمان، عضو شوراي پيوند كليه در مركز دياليز پيوند؛ عضو كميسيون تخصصي جراحي قلب و عروق ستاد مركزي نظام پزشكي؛ كارشناس كميسيونهاي مشورتي و تخصصي و هيئت‌هاي انتظامي

- تقديرنامه براي درمان مقام معظم رهبري از سرپرست بنياد شهيد
- تقديرنامه‌هاي متعدد براي درمان جانبازان انقلاب و مجروحان جنگ تحميلي از سرپرست ستاد مشترك امداد و درمان جنگ از مسئول بهداري رزمي منطقه عملياتي والفجر8 و قائم‌مقام بنياد مستضعفان ‌و ‌جانبازان و فرمانده كل سپاه
- لوح تقدير براي خدمات ارزنده و مؤثر در معاونت پشتيباني وزارت بهداشت از رئيس جمهور
- لوح تقدير براي خدمات ارائه شده در تيم‌هاي پزشكي دوران دفاع مقدس به دستور مقام رهبري از رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
- لوح تقدير براي همكاري با مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

- دكتراي پزشكي از دانشكده پزشكي دانشگاه تهران در سال 1343
-بورد تخصصي جراحي عمومي و فوق‌تخصص جراحي عروق از امريكا در سال 1353

علوم پزشكي

Back to top