فرشته معتمدی

  • گروه علوم پزشكی

  • رشته فیزیولوژی

تولد: 1323 ه.ش در بروجرد
دكتر فرشته معتمدی پزشك متخصص فیزیولوژی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران از 11/10/1369 تاكنون است.

استاد، رئیس مركز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی؛ رئیس شبكه تحقیقات علوم اعصاب ایران؛ استاد مدعو دانشگاه UCL انگلستان؛ استاد مدعو مركز تحقیقات نوروفیزیولوژی بالینی در بیمارستان آلفرد كروپ شهر اسن آلمان غربی
سوابق: مدیرگروه فیزیولوژی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی؛ رئیس انجمن فیزیولوژی و فارماكولوژی ایران (1371-1383)؛ پایه‌گذار Ph.D فیزیولوژی در كشور؛ یكی از پایه‌گذاران مركز تحقیقات علوم اعصاب؛ تربیت بیش از 150 دانشجوی كارشناسی ارشد و Ph.D فیزیولوژی در كشور؛ عضو هیئت بورد فیزیولوژی كشور؛ عضو هیئت مدیره سازمان بین‌المللی علوم اعصاب (IBRO) (از سال 1998 به مدت 10 سال)؛ نایب رئیس فدراسیون انجمن‌های فیزیولوژی آسیایی و اقیانوسیه (2000 تا 2008)
جوایز: جایزه پژوهشگر برجسته از ریاست جمهوری؛ وزیر علوم؛ وزیر بهداشت، درمان و ریاست دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

- دكترای پزشكی از دانشكده علوم دانشگاه تهران
- دكترای تخصصی فیزیولوژی پزشكی از دانشگاه كلمبیا، میسوری، امریكا در سال 1357

علوم پزشكی

Back to top