فرشته معتمدي

  • گروه علوم پزشكي

  • رشته فيزيولوژي

تولد: 1323 ه.ش در بروجرد
دكتر فرشته معتمدي پزشك متخصص فيزيولوژي و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از 11/10/1369 تاكنون است.

استاد، رئيس مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ رئيس شبكه تحقيقات علوم اعصاب ايران؛ استاد مدعو دانشگاه UCL انگلستان؛ استاد مدعو مركز تحقيقات نوروفيزيولوژي باليني در بيمارستان آلفرد كروپ شهر اسن آلمان غربي
سوابق: مديرگروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ رئيس انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران (1371-1383)؛ پايه‌گذار Ph.D فيزيولوژي در كشور؛ يكي از پايه‌گذاران مركز تحقيقات علوم اعصاب؛ تربيت بيش از 150 دانشجوي كارشناسي ارشد و Ph.D فيزيولوژي در كشور؛ عضو هيئت بورد فيزيولوژي كشور؛ عضو هيئت مديره سازمان بين‌المللي علوم اعصاب (IBRO) (از سال 1998 به مدت 10 سال)؛ نايب رئيس فدراسيون انجمن‌هاي فيزيولوژي آسيايي و اقيانوسيه (2000 تا 2008)
جوايز: جايزه پژوهشگر برجسته از رياست جمهوري؛ وزير علوم؛ وزير بهداشت، درمان و رياست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

- دكتراي پزشكي از دانشكده علوم دانشگاه تهران
- دكتراي تخصصي فيزيولوژي پزشكي از دانشگاه كلمبيا، ميسوري، امريكا در سال 1357

علوم پزشكي

Back to top