جليل شهناز

  • گروه هنر

  • رشته موسيقي

تولد: 1300 ه.ش در اصفهان
درگذشت: 27 خرداد 1392 ه.ش در تهران
جليل شهناز از بزرگ‌ترين و سرشناس‌ترين نوازندگان تار و سه تار قرن اخير در ايران است. وي با استفاده از تكنيك‌هاي برجسته در شيوه تارنوازي توانست بسياري از رديف‌هاي موسيقي سنتي ايران را با تار بنوازد كه از جمله نواختن در مايه دشتي و دشتستاني است كه بسيار با ارزش است.

- دريافت مدرك درجه يك هنري (معادل دكترا) براي تجليل از يك عمر فعاليت هنري
- برگزيده سومين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته موسيقي در سال 1383

عبدالحسين شهنازي و برادرش حسين شهناز استادان وي بودند.

پدر: شعبانخان ، نوازنده

هنر

Back to top