سید محمد احصایی

  • گروه هنر

  • رشته خوشنویسی

تولد: 1318 ه.ش در قزوین
سید محمد احصایی از هنرمندان پر آوازه هنر خوشنویسی و بنیانگذار نقاشیخط در ایران است. وی برای اولین بار به آموزش گرافیسم خط در دانشكده هنرهای زیبا پرداخت.

برگزیده چهارمین همایش چهره‌های ماندگار خطاط گرافیست

فارغ التحصیل دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

هنر

Back to top