علی حاجی پور

  • گروه مشاهیر ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1340 ه.ش در ارومیه
علی حاجی پور قهرمان تكواندو در رشته كیوروگی است.

- مدال برنز قهرمانی آسیا در سال 1988
- مدال برنز قهرمانی آسیا در سال 1986
- مدال نقره بازیهای آسیایی در سال 1986

مشاهیر ورزش كشور

Back to top