پریسا فرشیدی

  • گروه مشاهیر ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1369 ه.ش در تهران
پریسا فرشیدی قهرمان تكواندو در رشته كیوروگی است.

- مدال نقره بازیهای آسیایی در سال 2010
- مدال برنز قهرمانی آسیا در سال 2010

مشاهیر ورزش كشور

Back to top