سمانه شش پری

  • گروه مشاهیر ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1366 ه.ش در تهران
سمانه شش پری قهرمان تكواندو در رشته كیوروگی است.

- مدال نقره قهرمانی آسیا در سال 2012
- مدال نقره قهرمانی آسیا در سال 2010
- مدال برنز بازیهای آسیایی در سال 2010

مشاهیر ورزش كشور

Back to top