سوسن حاجی پور گلی

  • گروه مشاهیر ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1369 ه.ش در بابل
سوسن حاجی پور گلی قهرمان تكواندو در رشته كیوروگی است.

- مدال برنز بازیهای آسیایی در سال 2010
- مدال برنز قهرمانی آسیا در سال 2010

مشاهیر ورزش كشور

Back to top