پروانه محمد تقی پور تهرانی

  • گروه مشاهیر ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1354 ه.ش در تهران
پروانه محمدتقی پور تهرانی قهرمان تكواندو در رشته كیوروگی است.

- مدال برنز بازیهای آسیایی در سال 2002

مشاهیر ورزش كشور

Back to top