مهدی نوایی

  • گروه مشاهیر ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1358 ه.ش در هشترود
مهدی نوایی قهرمان تكواندو در رشته كیوروگی است.

- مدال نقره جام جهانی در سال 2006
- مدال نقره بازیهای آسیایی در سال 2006
- مدال نقره المپیك دانشجویان جهان در سال 2005
- مدال نقره قهرمانی دانشجویان جهان در سال 2004

مشاهیر ورزش كشور

Back to top