مهروز ساعی بنه كهل

  • گروه مشاهیر ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1363 ه.ش در تهران
مهروز ساعی بنه كهل قهرمان تكواندو در رشته كیوروگی است.

- مدال برنز قهرمانی آسیا در سال 2006
- مدال برنز بازیهای آسیایی در سال 2006

مشاهیر ورزش كشور

Back to top