افسانه شيخي

  • گروه مشاهير ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1361 ه.ش در شهركرد
افسانه شيخي قهرمان تكواندو در رشته كيوروگي است.

- مدال برنز بازيهاي آسيايي در سال 2006

مشاهير ورزش كشور

Back to top