افسانه شیخی

  • گروه مشاهیر ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1361 ه.ش در شهركرد
افسانه شیخی قهرمان تكواندو در رشته كیوروگی است.

- مدال برنز بازیهای آسیایی در سال 2006

مشاهیر ورزش كشور

Back to top