پروین اعتصامی

  • گروه علوم انسانی

  • رشته شعر

تولد: 25 اسفند 1285 ه.ش در تبریز
درگذشت: 1320 ه.ش در تهران
رخشنده اعتصامی متخلص به «پروین» از شاعران صاحب نام ایرانی است.


بزرگانی هم‏چون علی اكبر دهخدا، ملك الشعرای بهار، استاد نفیسی كه از دوستان پدرش به شمار می‏آمدند او را در كار شعر و شاعری ارشاد و تشویق می‏كردند.

پدر: میرزا یوسف خان اعتصام الملك آشتیانی، نویسنده، مدیر مجله «بهار »
مادر: اخترالملوك

تحصیل در مدرسه دخترانه آمریكایی در تهران

علوم انسانی

آثار:

  • دیوان اشعار
Back to top