محمد صادق حسینی ( ادیب الممالك فراهانی )

  • گروه علوم انسانی

  • رشته شعر

تولد:14 محرم 1277 ه.ق در گازران (فراهان اراك )
درگذشت: 1297 ه.ش در تهران
محمّد صادق امیری ملقب به ادیب الممالك فراهانی در سال‏های 1321 و 1322 ق. مهم‏ترین نویسنده روزنامه «ایران سلطانی» بود و در سال 1323 ق. سفری كوتاه به باكو كرد و در آن جا با روزنامه «ارشاد» تركی هم‏كاری داشت و ورقه ضمیمه آن را به فارسی انتشار می‏داد. وی هم‏چنین در نشر و سردبیری روزنامه های «ادب تبریز، ادب خراسان سال 1316، ادب تهران، مجلس سال 1324 ق، عراق عجم سال 1325 ق. و آفتاب»همكاری داشت.
وی ابتدا به «پروانه» تخلص می‏نمود و چون ملقب به «امیر الشعرا» گردید، تخلص خود را امیری نهاد. پس از این كه از طرف مظفرالدین شاه به لقب «ادیب الممالك» ملقب شد، تخلص خویش را به «ادیب» تغییر داد. وی در شعرهایش از هر دو تخلص «امیری و ادیب» استفاده كرده است.
دیوان وی به سعی و اهتمام وحید دستگردی در سال 1312 طبع و نشرگردید. این دیوان در 760 صفحه شامل زندگانی قصاید و قطعات و مطایبات و تركیب‏بندها و هجویه‏های نیش‏داری است كه شاعر به قصد انتقام‏جویی از مخالفان سروده است.

پدر: میرزا حسین

علوم انسانی

آثار:

  • دیوان اشعار
Back to top