عباس اقبال آشتیانی

  • گروه علوم انسانی

  • رشته زبان و ادبیات فارسی

تولد: 1275 ه.ش در آشتیان
درگذشت: 21 بهمن 1334 ه.ش در رم - ایتالیا
عباس اقبال آشتیانی از كسانی است كه شیوه تحقیق را در كشور رواج داده است. وی با همكاری دانشمندانی چون غلامحسین رهنما ، سعید نفسی و ... مجلۀ «فروغ تربیت» و مجله «یادگار» را منتشر كرد. در سال 1328 نماینده فرهنگی ایران در كشورهای تركیه و ایتالیا بود .
اقبال پس از ورود به تهران، برای تدریس به «دارالمعلمین عالی» دعوت شد، به «استادی دانشگاه» انتخاب شد و به «عضویت فرهنگستان ایران» درآمد.
تحقیقات تاریخی اقبال از جمله بهترین آثار فارسی در زمینه بحث‏های تاریخی است.

لیسانس ادبیات از دانشگاه سوربن پاریس

پدر: محمد علی

علوم انسانی

Back to top