رفیع الدین حسینی طباطبایی نائینی

  • گروه علوم انسانی

  • رشته فلسفه

تولد: 999 ه.ق در اصفهان
درگذشت: 1084 ه.ق در اصفهان
رفیع الدین حسینی طباطبایی نائینی از فیلسوفان ایرانی و اساتید معروف اصفهان در قرن یازدهم هجری بود. وی در علوم عقلی و نقلی به درجه كمال رسید و رشته مطالعاتش در تحقیقات فلسفی و حكمت افزون بود و تاریخ العلماء او را به عنوان حكیمی الهی می شناسد زیرا در فلسفه و حكمت و كلام و منطق ید طولائی داشت.

شیخ بهایی، ملاعبدالله شوشتری، میر ابوالقاسم فندرسكی، ملاخلیل قزوینی و سید محمد باقر داماد استرآبادی

پدر: سید حیدر

علوم انسانی

آثار:

  • ثمره شجره الهیه (ملخصی است از شجره الهیه و در واقع تكمیل كننده مباحث آن)
  • رساله شرح حدیث حدوث الاسماء
  • شجره الهیه (در اصول عقاید به فارسی)
  • شرح صحیفه كامله
  • و ...
  •  حواشی و تعلیقات بر شرح اشارات
  •  شرح اصول كافی
Back to top